top of page
kieskeurig.nl logo.png

Optimalisatie van beschikbare inventory en vermindering van campagne/netwerk executietijd voor Kieskeurig.nl

Van Uitdaging naar Overwinning:

Kieskeurig.nl's reis naar efficiënter campagnebeheer.

KIeskeurig.nl.png

Opdracht

Onze opdracht was om het optimale inzicht en benutting van beschikbare inventory te realiseren. Daarnaast wilden we de campagne/netwerk optimalisatietijd verminderen en realtime waardevolle inzichten bieden aan sales en management om beter te kunnen sturen.

Uitdagingen

We werden geconfronteerd met verschillende uitdagingen, waaronder het winnen van intern vertrouwen om grote veranderingen te kunnen doorvoeren met betrekking tot CPM en buytype. Daarnaast was het essentieel om een diepgaande analyse uit te voeren op lopende campagnes en beschikbare inventory om op het diepste niveau waardevolle inzichten te verkrijgen.

Werkwijze

Om deze uitdagingen aan te gaan, hebben we een grondige analyse uitgevoerd op lopende campagnes en beschikbare inventory. Op basis van de beschikbare data hebben we yield-voorstellen gedaan en proceswijzigingen doorgevoerd om in een korte periode de overstap te maken naar een nieuwe manier van werken.

Kieskeurig.png

Resultaten

Dankzij de optimalisatie van beschikbare inventory en de vermindering van campagne/netwerk optimalisatietijd hebben we indrukwekkende resultaten behaald. Het inzichtelijk maken en benutten van high value posities heeft geleid tot een verhoogde yield. Sales en management kregen realtime waardevolle inzichten, waardoor ze beter konden sturen en strategische beslissingen konden nemen.

Door intern vertrouwen te winnen en aangedragen grote veranderingen door te voeren, hebben we de efficiëntie en effectiviteit van het werken met CPM en buytype kunnen verbeteren. Het draaien van diepgaande analyses en het maken van yield-voorstellen op basis van beschikbare data hebben geleid tot een succesvolle overgang naar een nieuwe manier van werken.

Deze optimalisaties hebben niet alleen de prestaties van lopende campagnes verbeterd, maar hebben ook gezorgd voor een snellere en effectievere optimalisatie van het netwerk als geheel. Het benutten van waardevolle inzichten en het doorvoeren van proceswijzigingen heeft geleid tot een succesvolle transformatie naar een efficiëntere werkwijze binnen een kort tijdsbestek.

Onze Cases

Optimalisatie van campagne assignment en status proces met Monday.com voor Bol.com

Optimalisatie van audience data door het combineren van AH Media Services en Bol.com

Optimalisatie van beschikbare inventory en vermindering van campagne/netwerk executietijd voor Kieskeurig.nl

Op zoek naar experts in
Ad Operations?
Een stap naar flexibiliteit en efficiëntie: outsourcing met
AdOps as a Service!

Times square.jpeg
bottom of page